Chứng chỉ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Go Global Franchise Fund

CCQ có giá trị như khoản đầu tư vào Quỹ

Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Go Global Franchise Fund

Chứng chỉ Quỹ Go Global Franchise Fund được số hóa, lưu trữ và xác thực bởi TSS

Chứng chỉ Quỹ Go Global Franchise Fund là giấy tờ có giá được Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Go Global Franchise Fund phát hành theo điều lệ của Quỹ quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chứng chỉ Quỹ Go Global Franchise Fund có giá trị như 1 khoản đầu tư vào quỹ, sinh lợi mỗi ngày, an toàn, dễ dàng chuyển nhượng ngay khi cần tiền để nhận lợi suất hấp dẫn cho từng thời hạn năm giữ dành cho thành viên của quỹ.

Với việc thành lập quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ Trustpay phải tuân thủ các quy định rất khắt khe của nhà nước, cho nên nhà đầu tư không cần lo lắng tiền của mình bị sử dụng cho mục đích không rõ ràng.

Chứng chỉ Quỹ Go Global Franchise Fund được số hóa, lưu trữ và xác thực bằng công nghệ Blockchain cung cấp bởi nền tảng giao dịch của:

TSS – Trung tâm Quản lý Tài sản số thuộc Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam.

TSS là đơn vị phát hành NFT Passport of Blockchain cho các dự án và quỹ đầu tư trong và ngoài nước đạt các tiêu chí thẩm định nghiêm ngặt về thông tin và chất lượng. Vì thế, việc TSS xác thực các Chứng chỉ Quỹ Go Global Franchise Fund là bằng chứng cho sự chuyên nghiệp cũng như uy tín của Ban điều hành và đội ngũ Quỹ.

Lợi ích của chứng chỉ Quỹ Go Global Franchise Fund

Là giấy tờ có giá được Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Go Global Franchise Fund phát hành theo điều lệ của Quỹ quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sinh lợi suất mỗi ngày

Lợi nhuận theo ngày, thực nhận khi chuyển nhượng có thể lên đến:

Dưới 15 ngày: 6%
Từ 15 ngày đến dưới 30 ngày: 7%
Từ 30 ngày đến 180 ngày: 8%
Mức lợi suất cụ thể sẽ thay đổi tại từng thời điểm giao dịch.

Đầu tư an tâm

Chứng chỉ Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Go Global Franchise Fund có giá trị như 1 khoản đầu tư hiệu quả vào các doanh nghiệp Khoa học công nghệ mà quỹ Go Global Franchise Fund quản lý, quỹ Go Global hoạt động theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP.

Linh hoạt khi sử dụng, chuyển nhượng dễ dàng khi có nhu cầu.

Thanh khoản linh hoạt

Dễ dàng chuyển đổi thành tiền mọi lúc mọi nơi.

Có thể chuyển nhượng mua bán cho nhà đầu tư khác.

Được hỗ trợ kết nối với đối tác chuyển nhượng.

Chứng chỉ Quỹ Go Global Franchise Fund phù hợp với những ai

Có tiền nhàn rỗi và chờ các cơ hội
Đang muốn đầu tư sinh lợi nhuận mỗi ngày
Đang tìm kiếm hình thức đầu tư có thanh khoản linh hoạt

Có tiền nhàn rỗi và chờ các cơ hội

Đang muốn đầu tư sinh lợi mỗi ngày

Đang tìm kiếm hình thức đầu tư có thanh khoản linh hoạt

Điều kiện sử dụng

1

2

3

4

Kỳ hạn

Linh hoạt tối đa 6 tháng.

Mệnh giá thấp
dễ dàng tham gia

Mệnh giá Chứng chỉ Quỹ chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng.

Chuyển nhượng

Được tự do chuyển nhượng/mua bán giữa người dùng hoặc bán lại cho đơn vị phát hành trước và sau thời điểm đáo hạn.

Lợi suất

Lợi suất thay đổi tùy vào thời điểm bán chứng chỉ Quỹ. Kỳ hạn càng lâu thì lợi suất nhận được càng lớn.

1

2

Kỳ hạn

Linh hoạt tối đa 6 tháng

Mệnh giá thấp
dễ dàng tham gia

Mệnh giá chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng (Khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2019).

3

4

Chuyển nhượng

Được tự do chuyển nhượng/mua bán giữa người dùng hoặc bán lại cho đơn vị phát hành trước và sau thời điểm đáo hạn.

Lợi suất

Lợi suất thay đổi tùy vào thời điểm bán chứng chỉ Quỹ. Kỳ hạn càng lâu thì lợi suất nhận được càng lớn.

Phương thức hoạt động

Mệnh giá Chứng chỉ Quỹ 100,000 VND.
Mỗi lần giao dịch không dưới 1,000,000 VND.

Thời gian giao dịch
24/7

Thời gian giao dịch 24/7

Ví dụ minh họa

Quyền lợi được hưởng

Trường hợp

Anh Tân đã mua Chứng chỉ Go Global Franchise Fund với số tiền 180 triệu, sau 26 ngày anh cần tiền gấp nên đã bán 180 triệu Chứng chỉ Quỹ.

Như vậy khi cần gấp số tiền 180 triệu sau 26 ngày anh Tân sẽ nhận được

Lợi nhuận:         897,534 VND

Như vậy khi cần gấp số tiền 180 triệu sau 26 ngày anh Tân sẽ nhận được

Lợi nhuận:
897,534 VND

Trải nghiệm ứng dụng ngay hôm nay

Trải nghiệm ứng dụng
ngay hôm nay

Scroll to Top